4. - 6. 9. 2024
Nova Gorica, Hotel Perla
PREDAVATELJI
Izkoristite posebno ceno, ki velja samo še do 31. 7. 2024
INFOSEK 2024
850 €
Cene ne vsebujejo 22% DDV

SPOZNAJTE PREDAVATELJE 2022

 

Alan Osmanagić

INFIGO IS d.o.o.

Predavanje:
How to detect and prevent hackers in your network?

Torek, 08.03.2022
09:45 - 10:00
O predavanju
 

Alan is a skilled security professional with extensive experience in blue team practices and incident response. He has polished his blue teaming skills implementing many SIEM and other security solutions as well as responding to some of the highest profile incidents in the Adriatic region in the past years. Alan holds a number of security certificates, including GIAC GNFA, GDAT and Splunk Core Consultant.

Boštjan Špehonja

GO-LIX d.o.o.

Predavanje:
Prihaja nekaj novega ...

Torek, 08.03.2022
10:30 - 10:45
O predavanju
 

Boštjan Špehonja je direktor podjetja GO-LIX d.o.o ter strokovnjak na področju kibernetske varnosti s kar nekaj mednarodno priznanimi certifikati (Certified Ethical Hacker – Master, Certified Network Defense Arcihtect, Security+, CEH Practical, CompTIA Advanced Security Practitioner ce, CompTIA CySA+). Ima širok nabor izkušenj, saj mu je pregled svojega IKT okolja zaupalo že več sto organizacij, kot so podjetja s kritično infrastrukturo, banke, zavarovalnice, ministrstva, ter številna druga. Izvaja tudi izobraževanja ter delavnice na temo varne uporabe interneta in etičnega hekanja, najbolj pa uživa ob odzivih na kibernetske incidente. Predaval je na vseh največjih konferencah informacijske varnosti v Sloveniji. Je soustanovitelj fundacije SICEH (Slovenian Certified Ethical Hackers) ter predavatelj na  Gea Collegu. V letu 2018 je odkril ranljivost na uradni strani podjetja Microsoft in si tako prislužil objavo na spletni strani “Security Researcher Acknowledgments for Microsoft Online Services”. Leta 2020 je bil iz strani mednarodno priznane organizacije EC-Council priznan kot prvi v Sloveniji s certifikatom CEH Master in si s tem prislužil objavo na njihovi uradni strani v rubriki “Global Ethical Hacking Leaderboard”.

Božidar Radosavljević

ComTrade System Integration

Predavanje:
Power Platform Security and Governance

Sreda, 09.03.2022
13:00 - 13:30
O predavanju
 

Božidar Radosavljević is MCT and CEH trainer. 

Dalibor Vukovič

TELEKOM SLOVENIJE d.d.

Predavanje:
Threat Intelligence dejavnost fokusirana na področje Vzhodne Evrope in z njo povezanih kibernetskih aktivnosti

Torek, 08.03.2022
12:15 - 12:30
O predavanju
 

Dalibor Vukovič – Produktni vodja pri Telekomu Slovenije je specialist za kibernetsko varnost z več mednarodno priznanimi certifikati. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj v IKT sektorju. Ukvarja se z razvojem in implementacijo novih varnostnih produktov tako v zasebnem kot javnem sektorju vključujoč največje delovne organizacije, kritično infrastrukturo in državne institucije. Je avtor več člankov in prispevkov na strokovnih konferencah in predavatelj s področja kibernetske varnosti. Raziskovalno se ukvarja z OSINT metodologijo in predikcijo kibernetskih napadov.

David Kasabji

NIL part of Conscia

Predavanje:
Kako z varnostno-obveščevalnimi podatki optimiziramo našo zaznavo in odziv ter obvladujemo tveganja?

Torek, 08.03.2022
09:15 - 09:30
O predavanju
 

David Kasabji je analitik varnostno-obveščevalnih podatkov v skupini Conscia, kjer je njegova glavna zadolžitev posredovanje relevantnih varnostno-obveščevalnih podatkov v različnih formatih za različna občinstva. Njegovo delo vključuje analizo in inženiring varnostno-obveščevalnih podatkov iz različnih podatkovnih izvorov, vzvratni inženiring škodljive kode,
kovanje TTPs (v oklepaju razširitev in prevod akronima) na podlagi pridobljenih podatkov ter objavljanje raznih R&D (research and development – raziskava in razvoj) vsebin s področja kibernetske varnosti.


Erik Schlegel

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov

Predavanje:
Predstavitev Laboratorija za kriptografijo na Uradu Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

Sreda, 09.03.2022
10:30 - 11:00
O predavanju
 

mag. Erik Schlegel je zaposlen na Uradu Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, ukvarja se predvsem s področjem varovanja tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih, konkretno z uporabo kriptografije. Glavna področja njegovega dela so varnostna vrednotenja kriptografskih rešitev za varovanje tajnih podatkov, razdeljevanje kriptografskega materiala organom in organizacijam ter sodelovanje tako z nacionalnimi kot s tujimi organizacijami.  mag. Erik Schlegel je magister matematike.

Gorazd Božič

direktor, SI-CERT

Predavanje:
Vojni konflikt v Ukrajini in kibernetski prostor

Ponedeljek, 07.03.2022
09:30 - 10:00
O predavanju
 

Gorazd Božič je vodja nacionalnega odzivnega centra za omrežne incidente SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team). Odzivni center SI-CERT v okviru javnega zavoda Arnes od leta 1995 dalje preiskuje vdore v računalnike, okužbe z računalniškimi virusi in pomaga uporabnikom pri raznovrstnih drugih zlorabah na internetu, tudi preko programa ozaveščanja varninainternetu.si. Med letoma 2000 in 2008 je Gorazd Božič predsedoval evropski skupini odzivnih centrov TF-CSIRT in je predstavnik Slovenije v upravnem odboru Evropske agencije za omrežno in informacijsko varnost ENISA.

Gorazd Kikelj

SELECTIUM ADRIATICS d.o.o.

Predavanje:
Menjava paradigme. Stikalo za porazdeljene storitve

Torek, 08.03.2022
11:00 - 11:15
O predavanju
 

Gorazd Kikelj v podjetju Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium dela kot inženir svetovalec za podporo ključnim kupcem. V svoji več kot 30-letni karieri v IT industriji se je uril in izpopolnil na različnih področjih. Pri svojem delu rešuje različne težave s poslovnimi sistemi, omrežji in aplikacijami na standardnih strežnikih ter v specializiranih okoljih ali kompleksnih gručah. V preteklih letih je oblikoval, uvedel in upravljal številne IT rešitve za stranke v Evropi in na Bližnjem vzhodu. Zanj sta zadovoljstvo strank in odličnost zagotovljenih IT storitev prioriteti. Zaradi želje po nenehnem učenju, je prava zakladnica znanja in cenjen predavatelj rednih partnerskih izobraževanj.

Gregor Pogačnik

Fundacija SICEH

Predavanje:
Docker & Kubernetes Security

Torek, 08.03.2022
11:15 - 11:30
O predavanju
 

Gregor Pogačnik je zaposlen v podjetju Sportradar d.o.o. Delal je kot razvijalec programske opreme ter vodja sistemskih administratorjev. Zadnje čase poskuša izboljšati efektivnost razvoja (CI/CD) ter povezati oba svetova ("DevOps"). V tej vlogi ne zanemarja pogleda na računalniško varnost, pri čemer se z izkoriščanjem ranljivosti v kontroliranih okoljih ukvarja bolj ljubiteljsko. Zanimajo ga porazdeljeni sistemi in kriptologija, zaradi česar je tudi navdušen nad tehnologijami veriženja blokov in kriptovalutami. " Je član ACM, Bitcoin društva Slovenije in član uprave Fundacije SICEH.

Guillaume Winter

Salesforce

Predavanje:
Securing your GitHub Org

Sreda, 09.03.2022
12:30 - 13:00
O predavanju
 

Guillaume Winter is a Senior Platform Security Engineer at Salesforce. Over 12 years in the IT industry, he moved from being an infrastructure person (from sysadmin, to devops, to SRE) to Software Engineer, to finally be an Security Engineer. He is excited about a wide range of topics, including anything related to cloud security, and is always happy to find ways to automate operations and security checks, and more generally anything that can be automated. Currently, he works on container and cloud security engineering, with a focus on Continuous Assurance. In his free time, he enjoys rock climbing, building mechanical models and outdoors.

Janez Stergar

Agencija za energijo

Predavanje:
Specifičnost kibernetske varnosti v energetskem sektorju

Sreda, 09.03.2022
12:00 - 12:30
O predavanju
 

Janez Stergar je zaposlen v Sektorju za razvoj in monitoring trga pri Agenciji za energijo RS od leta 2014. Njegova primarna delovna področja so IT/OT tehnologije, informacijska/kibernetska varnost in varstvo podatkov. Področja njegovega dela pri agenciji so tudi napredni merilni sistemi, pametna omrežja, elektromobilnost, izmenjava informacij na energetskem trgu in spremljanje energetskega trga. V zadnjem obdobju sodeluje tudi v skupini za prenovo metodologije obračunavanja omrežnine. Opravlja tudi naloge pooblaščenca za informacijsko varnost. Kot predstavnik Agencije za energijo je sodeloval v posvetovalnih procesih pri oblikovanju Strategije kibernetske varnosti RS, Zakona o kibernetski varnosti in spremembah Energetskega zakona na področju varstva podatkov. J. Stergar je član CEER CS WS (Council of European Energy Regulatory Task Force on Cyber Security) in član ACER RISIG (REMIT Information Security Implementation Agency). Je redni član ISACA. Pred zaposlitvijo na Agenciji za energijo je bil dr. Stergar visokošilski učitelj na univerzitetnem študijskem programu elektronika in telekomunikacije na FERI, Univerze v Mariboru, na področju telekomunikacij, računalniških omrežij in omrežnih tehnologij, informacijske varnosti in obdelave signalov. Je soustanovitelj lokalne Cisco Akademije na FERI in ima 15 letne izkušnje kot CCNA inštruktor.

Janko Šavnik

Addiko Bank d.d.

Predavanje:
Nadzor in preverjanje informacijske varnosti zunanjih izvajalcev

Sreda, 09.03.2022
10:00 - 10:30
O predavanju
 

Janko Šavnik, specialist informacijske varnosti, je trenutno zaposlen kot Vodja informacijske in fizične varnosti ter Pooblaščenec za varstvo podatkov v Addiko Bank d.d., v Ljubljani. Njegovo delo večinoma obsega upravljanje sistema varovanja informacij, vodenje varnostnih projektov, svetovanje, izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih, kakor tudi neprestano skrb za varstvo osebnih podatkov.
Od leta 2009 ima naziv CCE (Certified Compuer Examiner) in sodni izvedenec za informacijsko varnost in računalniško forenziko. V letu 2013 je pridobil naziv CISM (Certified Information Security Manager), v letu 2016 pa še naziv CISA (Certified Information Systems Auditor). Preden se je poklicno pričel ukvarjati z navedenimi področji je bil 11 let pripadnik policije.
Poleg zelo dobrega poznavanja informacijske tehnologije in računalniške forenzike, dobro pozna slovenske in EU regulatorne zahteve, ki se nanašajo na informacijsko varnost, varstvo osebnih podatkov, varnost internetnih plačil, varnost plačilnih kartic in podobno.
V zadnjih letih je na navedene teme pripravil veliko člankov in predavanj, med njimi tudi na slovenskih fakultetah in Inštitutu za revizijo.

Katja Kmet Vrčko

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

Predavanje:
Krepitev varnosti elektronskih komunikacijskih omrežij in EU 5G kibernetska varnost

Sreda, 09.03.2022
11:00 - 11:30
O predavanju
 

Katja Kmet Vrčko je vodja Sektorja za nadzor operaterjev. Je univ. dipl. pravnica z 20-letnimi izkušnjami na področju elektronskih komunikacij z vidika nacionalnega regulatorja. Preden je prevzela vodenje Sektorja za nadzor operaterjev je več let delala kot inšpektorica za elektronske komunikacije. V tem času je pridobila bogate izkušnje na področjih regulacije trga elektronskih komunikacij, zagotavljanja varnosti elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev, varstva osebnih podatkov in zagotavljanja zasebnosti in zaupnosti komunikacij, regulacije odprtega interneta in kvalitete storitev. Že nekaj let je aktivna članica različnih nacionalnih medresorskih strokovnih delovnih skupin za zakonodajo s področja elektronskih komunikacij, kritične infrastrukture, e-zasebnosti, kibernetske varnosti ter varnosti omrežij in informacij (NIS). 11 let je članica strokovne skupine ECASEC (nekdanja skupina Article 13a), pod okriljem ENISE. Od leta 2019 sopredseduje BEREC delovni skupini za kibernetsko varnost 5G. Sodeluje v skupini za sodelovanje NIS 5G (NIS CG). Februarja 2021 je bila imenovana tudi za predstavnico BEREC v svetovalni skupini ENISE (ENISA Advisory Group).

Luka Milinković

NLB Bank Belgrade

Predavanje:
Think Twice, Click Once - The Power of Phishing Attack

Sreda, 09.03.2022
09:30 - 10:00
O predavanju
 

Luka Milinković has many years of experience in controlling and managing of IT security risks through the development of new solutions and performing IT audits. Luka has participated in various projects such as development and implementation of crypto algorithms and protocols, authentication methods, GDPR, application of AI & ML in business, digital payment systems, blockchain technology, data protection and implementation of models for the automatic detection of internal/external fraudulent acts. Luka has experience in defining and improving the ITIL processes and IT controls, strategic IT management and IT risk management. Luka is a senior IS auditor at NLB Bank Belgrade and responsible for audits of IT processes, data protection, security and application controls. His passions are cryptography, authentication algorithms, blockchain, security design and Lego.

Marjan Antončič

Slovensko združenje za e-identifikacijo in e-storitve zaupanja

Predavanje:
Močna avtentikacija uporabnika kot temelj zaupanja vrednega e-poslovanja

Ponedeljek, 07.03.2022
10:00 - 10:30
O predavanju
 

Marjan Antončič je predsednik Slovenskega združenja za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja ter prokurist in svetovalec za področje elektronskega poslovanja in informacijske varnosti v podjetjih Ainigma d.o.o. in OSI d.o.o.
Pred vstopom na podjetniško pot je delal na področju informatike in telekomunikacij v Ministrstvu za notranje zadeve, kjer je uspešno izvedel številne projekte na področju informacijske varnosti (npr. oblikovanje in vodenje Centra za zaščito podatkov), razvoja rešitev in storitev informacijskega sistema notranjih zadev (npr. vodenje projekta slovenska osebna izkaznica 1994 - 1998) ter zagotavljanja skladnosti delovanja informacijskega sistema MNZ oz. policije z zahtevami slovenskega in evropskega pravnega reda (npr. koordiniranje projekta evalvacije Slovenije za vključitev v schengenski informacijski sistem).
Sodeloval je pri pripravljanju ter implementaciji številnih zakonov in drugih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih in tajnih podatkov, informacijsko varnost, elektronsko poslovanje in upravljanje ter dolgoročno ohranjanje gradiv v digitalni obliki. V zadnjem obdobju se posveča predvsem svetovanju ponudnikom elektronskih storitev javnega in zasebnega sektorja na področju digitalne transformacije njihovega poslovanja, uvajanja rešitev in storitev elektronske identifikacije ter storitev zaupanja, rešitev dolgoročnega ohranjanja gradiv v digitalni obliki in vzpostavitve sistemov upravljanja informacijske varnosti.

 

Matevž Kuhelj

SMART COM d.o.o.

Predavanje:
Kibernetska varnost IoT naprav: Zdaj bolj kot kdajkoli prej

Torek, 08.03.2022
10:00 - 10:15
O predavanju
 

Matevž Kuhelj je del Smart Com varnostne ekipe, ki se je specializiral za načrtavanje in vpeljavo varnostnih rešitev na različnih nivojih poslovnih (IT) in industrijskih oz. procesnih (OT) sistemov. V zadnjem času se osredotoča predvsem na varnostne rešitve in upravljane varnostne storitve za zagotavljanje neprekinjenega delovanja v poslovnih, industrijskih okoljih in okoljih kritične infrastrukture s tehnološki rešitvami partnerjev Vectra AI in Nozomi Networks. Svoje strokovno znanje potrjuje s pridobljenimi tehničnimi certifikati: VCIE-Vectra Certified Implementation Engineer, WCP-Wallix Certified Professional in Sophos Certified Engineer.

Matjaž Kosem

CARBONSEC d.o.o.

Predavanje:
Kako preživeti v času kibernetskega vojskovanja II

Torek, 08.03.2022
09:30 - 09:45
O predavanju
 

mag. Matjaž Kosem je takoj po zaključenem dodiplomskem študiju na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani svojo poklicno pot začel v enem izmed slovenskih IT-podjetij, kjer se je spoznal s problematiko informacijske varnosti v kompleksnejših okoljih. Od leta 2011 svetuje podjetjem pri reševanju izzivov učinkovite obrambe pred kibernetskim kriminalom. Njegovo zanimanje za informacijsko varnost sega tudi zunaj meja poslovnih in industrijskih okolij, saj je magistriral s področja penetracijskega testiranja povezanih vozil. Od leta 2020 vodi podjetje CARBONSEC d.o.o., ki je specializirano za testiranje kibernetske varnosti v velikih podjetjih.

Matthias Luft

Salesforce

Predavanje:
Securing your GitHub Org

Sreda, 09.03.2022
12:30 - 13:00
O predavanju
 

Matthias Luft is a Principal Platform Security Engineer at Salesforce. After more than 12 years in IT Security, he is still excited about a broad range of topics (from hypervisors via containers/clouds to IT security management/leadership) and has had the opportunity to present on them around the globe. Currently he works on container and cloud security engineering. In his free time, he enjoys the outdoors, martial arts, and spending time with dogs.

Miha Lavrič

CREA PLUS d.o.o.

Predavanje:
Kaj je potrebno za ustrezno kibernetsko varnost za MSP-je?

Torek, 08.03.2022
10:15 - 10:30
O predavanju
 

Miha Lavrič je izkušen in certificiran strokovnjak na področju kibernetske varnosti, specializiran na področje analize in preprečevanje kibernetskih nevarnosti ter preprečevanje vdorov. Ima priznanje s področja uspešnega sodelovanja na mednarodnih vajah za kibernetsko varnost, kjer je poudarek na: zaščiti neznanih specializiranih sistemov; odkrivanju in ublažitvi napadov v velikih in zapletenih IT okoljih; dobro usklajenem timskem delu. Aktivno sodeluje pri številnih lokalnih in mednarodnih projektih s svetovanjem in vodenjem implementacije različnih varnostnih rešitev.

Mojca Mikac

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov

Predavanje:
Predstavitev Laboratorija za kriptografijo na Uradu Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

Sreda, 09.03.2022
10:30 - 11:00
O predavanju
 

Mojca Mikac je zaposlena na Uradu Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, ukvarja se predvsem s področjem varovanja tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih, konkretno z uporabo kriptografije. Glavna področja njenega dela so varnostna vrednotenja kriptografskih rešitev za varovanje tajnih podatkov, razdeljevanje kriptografskega materiala organom in organizacijam ter sodelovanje tako z nacionalnimi kot s tujimi organizacijami. Mojca Mikac je univerzitetna diplomirana matematičarka. 

Mojca Prelesnik

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

Predavanje:
Pravice posameznika do informacij o obdelavi osebnih podatkov

Ponedeljek, 07.03.2022
10:30 - 11:00
O predavanju
 

Mojca Prelesnik je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom. Avtorica strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov, predavateljica na številnih izobraževanjih, usposabljanjih in strokovnih konferencah ter srečanjih (s področja širše javne uprave, delovnega prava, inšpekcijskih postopkov, zdravstva, šolstva, arhivov, gospodarstva, itd.). Poleg pravnega znanja ima tudi izkušnje na področju zakonodajnega postopka, managerskega dela, vodstvene in organizacijske sposobnosti s področja dela javne uprave, vodenja in finančnega poslovanja. Z dostopom do informacij javnega značaja se je začela ukvarjati že leta 2002 na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je sodelovala pri pripravi predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja in bila v času zaposlitve tudi uradna oseba po ZDIJZ. Področje varstva osebnih podatkov je postalo njeno delovno področje leta 2006, ko se je Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja preoblikoval v Informacijskega pooblaščenca in pridobil pristojnost dotedanjega Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje. Znanje in izkušnje, pridobljeno v času zaposlitve, najprej na Ministrstvu za informacijsko družbo in nato pri Informacijskem pooblaščencu, je kot generalna sekretarka Državnega zbora lahko še dodatno nadgrajevala v praksi in dobila vpogled v poslovanje kot predstojnica upravljavca številnih zbirk osebnih podatkov in zavezanca za dostop do informacij javnega značaja. Iz letnih poročil po ZDIJZ izhaja, da je Državni zbor v obdobju 2008-2014 izkazal visoko stopnjo dostopnosti do informacij javnega značaja in transparentnega poslovanja. Kot upravljavec zbirk osebnih podatkov je Državni zbor v istem obdobju bistveno izpopolnil in izboljšal zavarovanje zbirk in zaščito osebnih podatkov. Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 4. 7. 2014 izvolil za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat je informacijska pooblaščenka začela 17. 7. 2014.

Pete Finnigan

Pete Finnigan Ltd.

Predavanje:
Create Onion Layers of Security around your data

Sreda, 09.03.2022
09:00 - 09:30
O predavanju
 

Pete Finnigan is one of the most well known experts in database security. Pete Finnigan created the SANS Oracle security step-by-step guide and the CIS Oracle benchmark used by NIST, USA DoD and more is a reference to secure Oracle databases. Pete worked out the mechanisms that Oracle used to protect PL/SQL and showed how they can be easily defeated at the Black Hat conference in Las Vegas in 2006. Pete has published multiple books on databases security and speaks and publishes papers regularly. His company also produces the tool PFCLScan used to protect Oracle databases.

Sergei Voroncov

ARIGAMIX d.o.o.

Predavanje:
ECM|BPM platforma naslednje generacije za varno digitalno transformacijo vašega biznisa

Torek, 08.03.2022
11:45 - 12:00
O predavanju
 

Tudor Damian

Microsoft Cloud & Datacenter Management MVP, Certified Ethical Hacker

Predavanje:
Demystifying Zero Trust

Sreda, 09.03.2022
14:00 - 14:30
O predavanju
 

As an IT consultant with more than 15 years of experience in managing complex IT infrastructures, Tudor is a Certified Ethical Hacker, a Microsoft Cloud and Datacenter Management MVP, and a regular speaker at local and regional community events. He is also one of the founders and organizers of the ITCamp conference in Romania (itcamp.ro). bringing together tens of awesome speakers with hundreds of attendees every year.
Tudor often talks about the latest technologies and trends, with themes including cloud strategy & governance, digital transformation, cybersecurity, business process optimization, IT risk management & compliance.

Uroš Majcen

S&T SLOVENIJA d.d.

Predavanje:
Moderne hibridne grožnje v kibernetskem prostoru in kako vam lahko S&T pomaga pri tem

Torek, 08.03.2022
10:45 - 11:00
O predavanju
 

Uroš Majcen že več kot dvajset let deluje na področju vpeljave nadzornih sistemov in varnostnih rešitev v infrastrukturne sisteme v regiji in širše. Zadnje čase je vpet v izdelavo in vpeljevanje celovitih varnostnih rešitev za področje kibernetske varnosti.

Uroš Justin

SRC d.o.o.

Predavanje:
Kibernetska varnost neprekinjenega poslovanja ZDAJ

Torek, 08.03.2022
12:00 - 12:15
O predavanju
 

Uroš Justin je svetovalec v podjetju SRC in se ukvarja z razvojem poslovanja na področju naprednih storitev znotraj informacijskih sistemov. Pri tem mu dolgoletne izkušnje pomagajo pri celovitem poznavanju varnosti, ključne informacijske infrastrukture, DevOps procesov in avtomatizacije.

Uroš Svete

direktor, Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost

Predavanje:
Predavanje v pripravi

Ponedeljek, 07.03.2022
09:00 - 09:30
O predavanju
 

Dr. Uroš Svete je direktor URSIV - nacionalnega organa za informacijsko varnost, ki deluje kot samostojna vladna služba. Osnovno poslanstvo Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost je dvig odpornosti na kibernetske grožnje, ki lahko ogrozijo posameznike, podjetja, državne organe in družbo v celoti.

Vivien Léránt

Special Service for National Security, National Cyber Security Center Hungary

Predavanje:
Latest cyber attack trends in Hungary

Sreda, 09.03.2022
13:30 - 14:00
O predavanju
 

Vladimir Ban

A1 SLOVENIJA d.d.

Predavanje:
Zakaj ne bi varnostne incidente reševali, še preden sploh nastanejo?

Torek, 08.03.2022
11:30 - 11:45
O predavanju
 

Vladimir Ban je strokovnjak za varnostne rešitve na A1 Slovenija. Po izobrazbi je diplomiran inženir matematike. V informatiki je aktiven že vse od leta 1997 in praktično od vsega začetka je njegovo glavno področje Varnost informacijskih sistemov. V prvih letih je bil usmerjen predvsem na področje šifrirnih algoritmov ter šifrirnih sistemov, kmalu pa je svoje delovanje razširil na celotno področje varnosti in zlorab informacijskih sistemov. Na področju varnosti je sodeloval v različnih vlogah – bodisi kot svetovalec na temo varnostnih vprašanj, bodisi kot implementator kompleksnih varnostnih rešitev. V zadnjem obdobju se je usmeril predvsem na področje odkrivanja varnostnih ranljivosti ter na področje zaznavanja varnostnih napadov. Neposredno je sodeloval pri več kot 70 varnostnih pregledih različnih informacijskih sistemov, podjetij in aplikacij. Vladimir tako, na eni strani zelo podrobno pozna in razume konkretne tehnične vidike informacijske varnosti in zlorab, hkrati pa zelo dobro razume in pozna celovit pristop k zagotavljanju varnosti ter pravočasnega zaznavanja zlorab.

Izkoristite posebno ceno, ki velja samo še do 31. 7. 2024

INFOSEK 2024
4. - 6. 9. 2024

Redna cena za 3 konferenčne dni:
1.200 € + 22% DDV.

850


Cene ne vsebujejo 22% DDV

PRIJAVI SE

Sponzorji

Generalni sponzor

Partner dogodka

Platinasti sponzorji

Zlati sponzorji

Bronasti sponzorji

Sodelujoči

Sponzorji tehnologije

Medijski sponzorji

Obveščamo vas, da so bili naši pogoji poslovanja posodobljeni.
Sprememba se nanaša na člen »Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja«. Zaradi nepredvidenih dogodkov, kot je tudi trenutna epidemija koronavirusa, si pridržujemo pravico, da posamezna izobraževanja odpovemo ali spremenimo termin oz. način izvedbe (online izvedba).

Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov oz. načina izvedbe (namesto osebne izvedbe dogodka, izvedba dogodka preko spleta ali na drug način, pri čemer se ključna vsebina in obseg dogodka ne spreminjata oziroma se prilagodita glede na spremembo, npr. zamenjava predavatelja, prilagoditev urnika ipd., vendar se ohrani enakovredna kakovost izvedenega dogodka). Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo/odpoved. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve. V primeru spremembe načina izvedbe ostanejo plačila v veljavi, v primeru spremembe termina pa ima udeleženec možnost odpovedati udeležbo iz utemeljenih razlogov po določbi Odpoved s strani udeleženca ali pa se odjaviti na način v rokih, ki jih predvideva določba Odjava udeleženca. 

Celotni pogoji poslovanja so dostopni tukaj: https://poslovanje.pogoji.si/tos/29xyi0o

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve tukaj.