SPOZNAJTE PREDAVATELJE 2020

 

Blaž Gvajc

Danfoss Trata d.o.o.

Predavanje:
Vpeljava SAST (Static Application Security Testing) in DAST (Dynamic Application Security testing) v podjetju Danfoss Trata d.o.o.

Blaž Ivanc

Sberbank banka d.d.

Predavanje:
Inovativne varnostne prakse v sodobni in zanesljivi banki

Blaž Ivanc je zaposlen kot vodja informacijske varnosti (CISO) v bančnem sektorju. Pred tem je delal pri evropskih varnostnih projektih in je bil član več delovnih skupin s področja varnosti in zaupanja ter standardizacije. Nove in nastajajoče varnostne pristope je predstavil na številnih delovnih srečanjih, namenjenih varnostnim organom držav članic Evropske unije. Je avtor več izvirnih znanstvenih člankov in prispevkov na mednarodnih znanstvenih konferencah s področja informacijske varnosti in kibernetskih operacij. Bil je tudi strokovni vodja prve mednarodne znanstvene konference s področja obveščevalno-varnostne informatike, ki je potekala v Sloveniji.

Boris Vardjan

NKBM d.d.

Predavanje:
Phishing!? Kaj pa zdaj?

Boris Vardjan je od maja 2018 zaposlen v Novi KBM kot vodja tima informacijske varnosti (CISO). Z informacijsko varnostjo se poklicno ukvarja od leta 2008. Kot CISO je bil pred tem zaposlen v Deželni banki d.d. in SKB d.d. Je tudi predavatelj in sodeluje na okroglih mizah s področja informacijske varnosti (GZS, ISACA, Palsit - Infosek, Infosex Expo, HEK). Je ISACA gold member ter nosilec mednarodnih nazivov ISACA CISA ter SIQ/CIS ISO/IEC manager in auditor. Je vodja Varnostnega foruma za informatiko pri Združenju bank Slovenije.

Dalibor Vukovič

TELEKOM SLOVENIJE d.d.

Predavanje:
Operativni center kibernetske varnosti po meri vsakega podjetjaDamjan Rajh

Smart Com d.o.o.

Predavanje:
Proaktivna zaščita uporabnikov v pisarni in pri delu od doma

Jan Žorž

6connect

Predavanje:
Kako se lotiti izgradnje pametne hiše?

Jan Žorž started his professional career in RS-232/VAX VMS world in 1992 and continued through Novell and Windows environments all the way to Solaris and other UNIX derivatives that today represent the native environment for the majority of his projects. Jan is the Internet Society's Operational Engagement Programme Manager. He works on operational initiatives to ease the deployment of IPv6 and other technologies. He is also working to help the industry document best-current operational practices and to improve operator feedback to the IETF.
Jan is one of the pioneers of SiOL, the Slovenian national ISP, and has been involved in the organization from the beginning. Among other activities, he began experimenting in 1997 with Internet streaming multimedia content. Based on these experiments, he successfully accomplished projects such as "Dhaulagiri '99 Live" (an Internet multimedia transmission of Tomaz Humar's solo climb of the south wall of Dhaulagiri (called Death Zone in the Himalayas), "Ski Everest Live 2000" (an Internet live-video transmission and monitoring of extreme skiing from the summit of Mt. Everest by Davo Karnicar) and other similar projects. Together with two other members of the team "Dhaulagiri '99 Live", Jan received a media award/statue "Victor" for special achievement.
For the last seven years, Jan has been working as a consultant in the IT field, specializing in IPv6. He co-founded the Go6 institute (not-for-profit), a Slovenian IPv6 initiative whose main objective is to raise IPv6 awareness in Slovenia and alert the community to the fact that we are approaching extensive changes on the Internet.
Due to the success of Go6 Institute, Slovenia is currently leading the EU as the country most prepared for IPv6 (according to the RIPE NCC's IPv6 RIPEness study). Jan has been invited to present around the world on his work, the model of the Go6 platform, IPv6 awareness raising and deployment at the national level. These speaking engagements have included conferences such as RIPE Meetings, Google IPv6 Implementors Conference 2010, Internet Governance Forum meetings, OECD meeting, World IPv6 Congresses (Paris and London), as well as national forums in Germany, Greece, Norway, Macedonia, Oman, Brazil and many others.
Jan is also primary co-author of a very successful procurement (specification) paper, published as official RIPE Best Current Practice document RIPE-501, titled "Requirements For IPv6 in ICT Equipment". This document is translated into more than 10 languages and is used around the world by enterprises and governments when requesting IPv6 features in ICT equipment purchases. RIPE-501 was recently replaced by RIPE-554, also co-authored by Merike Kaeo, Sander Steffann and Jan Žorž.

Marjeta Tušek Jelenc

SIQ LJUBLJANA

Predavanje:
Je programska oprema v medicinskih pripomočkih dovolj varna?Matjaž Kosem

Carbonsec d.o.o.

Predavanje:
Kibernetska varnost 2021 – človek ali stroj?!

mag. Matjaž Kosem je takoj po zaključenem dodiplomskem študiju na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani svojo poklicno pot začel v enem izmed slovenskih IT-podjetij, kjer se je spoznal s problematiko informacijske varnosti v kompleksnejših okoljih. Od leta 2011 svetuje podjetjem pri reševanju izzivov učinkovite obrambe pred kibernetskim kriminalom. Njegovo zanimanje za informacijsko varnost sega tudi zunaj meja poslovnih in industrijskih okolij, saj je magistriral s področja penetracijskega testiranja povezanih vozil.
Od letošnjega leta vodi podjetje CARBONSEC d.o.o., ki je specializirano za ugotavljanje in odpravljanje kibernetsko-varnostnih pomanjkljivosti v velikij podjetjih.

Miha Dvojmoč

MD SVETOVANJE d.o.o. – INFOCENTER

Predavanje:
Spreminjajoče se varnostno okolje in izzivi varstva podatkov, tudi osebnih

Miha Dvojmoč je pridobil dodatno kvalifikacijo Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov v Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) in Evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK).
Doktoriral je s področja pravnih znanosti leta 2013, svojo poklicno pot pa je pričel prav v javnem sektorju, natančneje v lokalni samoupravi kot zaposlen na Inšpektoratu Mestne občine Ljubljana. Nadaljeval je v zasebnem sektorju in bil direktor poslovne enote večjega varnostnega podjetja, varnostni menedžer in odgovoren za izvedbo najzahtevnejših varnostnih projektov. Služboval je tudi na Ministrstvu za notranje zadeve kot višji svetovalec na področju zasebnega varovanja, trenutno pa je docent na Fakulteti za varnostne vede – Univerza v Mariboru, predsednik Detektivske zbornice RS ter uspešen lastnik in direktor podjetja MD SVETOVANJE d.o.o., s katerim na finančnem, pravnem in varnostnem področju sodeluje s številnimi uglednimi subjekti javnega in zasebnega sektorja. Kot pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pa sta ga imenovali tudi Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem. Več lahko preberete na www.infocenter.si.

 

Miha Kovač

Studio Moderna d.o.o.

Predavanje:
COVID – priložnost za hitre spremembe

Miha Kovač je strokovnjak na področju informatike in digitalne transformacije poslovanja z več kot 15-letnimi izkušnjami v Sloveniji in tujini. Njegovo profesionalno pot odlikujejo številni dosežki na področju vodenja poslovne preobrazbe, z rezultati boljše učinkovitosti, ustvarjanja prihodkov in novih inovativnih poti podjetja. Miha Kovač ima 15-letne izkušnje v mednarodnem korporativnem okolju, s stalnimi izboljšavami v podpori poslovanju, uspešnem upravljanju kadrov in finančnimi resursi ter razvijanju močnih timov. Kot direktor informatike (CIO), in v ostalih vlogah v podjetju Studio Moderna, je skupaj s sodelavci razvil globalno IT strategijo, ki omogoča uspešno poslovanje in rast podjetja. Kovač je vodil reorganizacijo funkcije IT-jevca, ki je postala dodana vrednost ter povezal IT z vodilnimi odločevalci v podjetju. IT organizacijo je transformiral iz lokalne, v infrastrukturo usmerjene skupine, v globalno v poslovanje usmerjeno skupino, ki danes šteje 70 ljudi v centralnem IT in dodatnih 30 ljudi, ki so razpršeni v državah, kjer podjetje posluje. Zaposleni pokrivajo centralna IT področja, kot so: razvoj in implementacija aplikacij, vzdrževanje in podpora, infrastruktura ter poslovna analitika.
Razvil je močno mednarodno ekipo strokovnjakov, ki, glede na poslovne strategije podjetja, deluje izjemno učinkovito in prinaša izjemne rezultate. Med njegovimi dosežki so implementacija standardizacije s centralizacijo infrastrukture, nadgradnja e-poslovanja, nadgradnja POS sistema, nabavna veriga, CRM, klicni center in poslovna analitika.

Miloš Cigoj

Parsek d.o.o.

Predavanje:
Varnost in zasebnost v IT rešitvah

Njegova pot v IT-ju se je začela dokaj zgodaj. Pri 13-ih je razvil in prodal rešitev za izračun količnikov uspešnosti proizvodnje za lokalno podjetij. Takoj za tem je odkril, kako vpliva kakovost načrta in izvedbe na dolgoročno podporo in vzdrževanje. Pri tem projektu mu je bilo zanimivo, ker je imel dostop do „strežnikov” in s tem tudi do podatkovnih baz, ki so bile takrat dobesedno „clear text”. To mu je takoj vzbudilo sum, da bi jih lahko kdorkoli brez sledu ukradel. Že od takrat je vedel, da želi biti del IT sveta. Še kot najstnik je odkril zanimiv svet BBS-ov in kasneje interneta. Opustil je Pascal, Delphi, Basic in ostale jezike, ki jih je do takrat spoznal in se podal na cyber pot. Po nekaj uspešnih spletnih aplikacijah se je že naučil, kako težko je take rešitve varovati. Pomen stalnega monitoringa, preventivnega vzdrževanja in patchinga so mu postala zelo jasna. Še kot dijak je s poletnim delom pri večjem ponudniku ERP rešitev v Sloveniji, v R&D oddelku, nadgrajeval znanja in razvijal rešitve v takrat naraščajočem ».COM« mehurčku. Kot študent je vsa znanja uporabil, kot član mlade ekipe, pri disrupciji računovodstva. Nov koncept računovodstva v oblaku je takrat prinesel novo dimenzijo varovanja sistema, zasnove rešitve, zasebnosti in t.i. »end-to-end« varnosti. Hkrati je prinesel tudi vidik prepričevanja uporabnikov o varnosti SaaS proti klasičnim rešitvam. Po dobri dekadi dela na projektih za finančni sektor je potreboval nove izzive. Pridružil se je podjetju Parsek, kjer sodeluje pri transformaciji in disrupciji IT podpore zdravstvu. Zdravstvo je zadnja domena, ki prehaja v digitalni svet. V minulih petih letih je, kot Vodja kakovosti in skladnosti, skrbel tudi za zagotavljanje varnosti rešitev ter zasebnosti končnih uporabnikov.

Mojca Prelesnik

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

Predavanje:
Obdelave osebnih podatkov v času Korone

Mojca Prelesnik je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom. Avtorica strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov, predavateljica na številnih izobraževanjih, usposabljanjih in strokovnih konferencah ter srečanjih (s področja širše javne uprave, delovnega prava, inšpekcijskih postopkov, zdravstva, šolstva, arhivov, gospodarstva, itd.). Poleg pravnega znanja ima tudi izkušnje na področju zakonodajnega postopka, managerskega dela, vodstvene in organizacijske sposobnosti s področja dela javne uprave, vodenja in finančnega poslovanja. Z dostopom do informacij javnega značaja se je začela ukvarjati že leta 2002 na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je sodelovala pri pripravi predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja in bila v času zaposlitve tudi uradna oseba po ZDIJZ. Področje varstva osebnih podatkov je postalo njeno delovno področje leta 2006, ko se je Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja preoblikoval v Informacijskega pooblaščenca in pridobil pristojnost dotedanjega Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje. Znanje in izkušnje, pridobljeno v času zaposlitve, najprej na Ministrstvu za informacijsko družbo in nato pri Informacijskem pooblaščencu, je kot generalna sekretarka Državnega zbora lahko še dodatno nadgrajevala v praksi in dobila vpogled v poslovanje kot predstojnica upravljavca številnih zbirk osebnih podatkov in zavezanca za dostop do informacij javnega značaja. Iz letnih poročil po ZDIJZ izhaja, da je Državni zbor v obdobju 2008-2014 izkazal visoko stopnjo dostopnosti do informacij javnega značaja in transparentnega poslovanja. Kot upravljavec zbirk osebnih podatkov je Državni zbor v istem obdobju bistveno izpopolnil in izboljšal zavarovanje zbirk in zaščito osebnih podatkov. Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 4. 7. 2014 izvolil za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat je informacijska pooblaščenka začela 17. 7. 2014.

Tadej Trep

NKBM d.d.

Predavanje:
Phishing!? Kaj pa zdaj?

Tom Puc

Zavod XIRIS, inštitut za raziskave in razvoj interneta stvari

Predavanje:
Varnost interneta stvari v omrežjih LoRaWAN

Zsolt Pótor

SOFTLINE IT

Predavanje:
How to create a balance between security and user experience?

Experienced Technical Consultant with a demonstrated history of working in all segments of the IT industry - customers, vendors and IT partners as well. His main focus area is cloud solutions, however he has been participating in many Hybrid and On-Premises projects during his carrer. He gained experience in Eastern European Security projects and currently supports as a Solution Sales Manager 6 Eastern European countries (Bulgaria, Croatia, Hungary, Romania, Serbia, Slovenia).

Žiga Primc

Detektivska agencija Evidentium d.o.o.

Predavanje:
Sprejemanje (strateško) pomebnih odločitev s pomočjo korporativne obveščevalne dejavnosti

Žiga Primc je licencirani detektiv, po izobrazbi magister varstvoslovja, ki večino profesionalnega časa posveča pridobivanju informacij za naročnike iz gospodarstva, na osnovi katerih podjetja lažje sprejemajo pravilne poslovne odločitve. Opravlja tudi funkcijo podpredsednika Detektivske zbornice Republike Slovenije, je (so)avtor številnih publikacij in redno izvaja izbraževanja zaposlenih na področju varovanja informacij v organizacijah.

 

30.9. - 2.10.2020
Nova Gorica

Izkoristite 30% popust, ki velja samo še do 15.8.2020!

1 dan
424€
297€
2 dni
600€
420€
3 dni
900€
630€
PRIJAVI SE

Cena velja za konference INFOSEK, GDPR (ZVOP-2) in CIO FORUM. Za NLP konferenco in delavnice so cene fiksne.

Izkoristite 30% popust. Early bird akcija traja do 15.8.2020!

1 konferenčni dan
424€
297€

Cena velja za konference INFOSEK, GDPR (ZVOP-2) in CIO FORUM. Za NLP konferenco in delavnice so cene fiksne.

2 konferenčna dneva
600€
420€

Cena velja za konference INFOSEK, GDPR (ZVOP-2) in CIO FORUM. Za NLP konferenco in delavnice so cene fiksne.

3 konferenčni dnevi
900€
630€

Cena velja za konference INFOSEK, GDPR (ZVOP-2) in CIO FORUM. Za NLP konferenco in delavnice so cene fiksne.

Platinasti sponzorji

Zlati partner

Zlati sponzorji

Bronasti sponzorji

Medijski sponzorji

Obveščamo vas, da so bili naši pogoji poslovanja posodobljeni.
Sprememba se nanaša na člen »Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja«. Zaradi nepredvidenih dogodkov, kot je tudi trenutna epidemija koronavirusa, si pridržujemo pravico, da posamezna izobraževanja odpovemo ali spremenimo termin oz. način izvedbe (online izvedba).

Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov oz. načina izvedbe (namesto osebne izvedbe dogodka, izvedba dogodka preko spleta ali na drug način, pri čemer se ključna vsebina in obseg dogodka ne spreminjata oziroma se prilagodita glede na spremembo, npr. zamenjava predavatelja, prilagoditev urnika ipd., vendar se ohrani enakovredna kakovost izvedenega dogodka). Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo/odpoved. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve. V primeru spremembe načina izvedbe ostanejo plačila v veljavi, v primeru spremembe termina pa ima udeleženec možnost odpovedati udeležbo iz utemeljenih razlogov po določbi Odpoved s strani udeleženca ali pa se odjaviti na način v rokih, ki jih predvideva določba Odjava udeleženca. 

Celotni pogoji poslovanja so dostopni tukaj: https://poslovanje.pogoji.si/tos/29xyi0o

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve tukaj.