14.5. 2024
Fantastični prostori, Ljubljana
PREDAVATELJI
INFOSEK NETWORKING + INFOSEK 2024
750 €
INFOSEK NETWORKING
 
 
0 €
Cene ne vsebujejo DDV

SPOZNAJTE PREDAVATELJE HackStop 2024

 

Amr Thabet

MalTrak

Predavanje:
Combating Targeted Ransomware Through Threat Hunting

Amr Thabet
Petek, 22.03.2024
12:30 - 13:00
O predavanju
 

Amr Thabet is a Cybersecurity Consultant with over 12 years of experience, he worked in some of the Fortune 500 companies including Symantec, Tenable, and others.
He is the founder of MalTrak and the author of "Mastering Malware Analysis" published by Packt Publishing.
Amr is a speaker and a trainer at some of the top security conferences all around the world, including Blackhat, DEFCON, Hack In Paris and VB Conference.
He was also featured in Christian Science Monitor for his work on Stuxnet.
His mission is to help professionals all around the world to build their expertise in cybersecurity and make their passion their future 6-figure career.

Asis. Prof. Jelena Juvan, PhD

Chair of Defence Studies, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana

Predavanje:
Cyberspace As a Battlefield: Use of Cyberthreats as a Military Tool

Asis. Prof. Jelena Juvan, PhD
Petek, 22.03.2024
09:00 - 09:30
O predavanju
 

Asis. Prof. Jelena Juvan, PhD is a higher education lecturer at the Chair of Defence Studies at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana and a senior research assistant at the Defence Research Centre of the Faculty of Social Sciences. She has been employed at the Faculty of Social Sciences since 2003. In the pedagogical process, she is the holder of the courses in EU Security and Defence Policy and Professional Practice at the 2nd level of the master’s degree in Defence Studies. She is also a co-lecturer in the courses of Security in the Information Society, Defence and Security System at the 1st level and Cyber Security at the 2nd level of study. She is the head of the Chair of Defence Studies and Department of Political Science and a vice-president of the Euro Atlantic Council of Slovenia.

Dalibor Vukovič

TELEKOM SLOVENIJE d.d.

Predavanje:
OKROGLA MIZA: Security operational center (SOC)

Dalibor Vukovič
Četrtek, 21.03.2024
14:30 - 15:10
O predavanju
 

Dalibor Vukovič – Produktni vodja pri Telekomu Slovenije je specialist za kibernetsko varnost z več mednarodno priznanimi certifikati. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj v IKT sektorju. Ukvarja se z razvojem in implementacijo novih varnostnih produktov tako v zasebnem kot javnem sektorju vključujoč največje delovne organizacije, kritično infrastrukturo in državne institucije. Je avtor več člankov in prispevkov na strokovnih konferencah in predavatelj s področja kibernetske varnosti. Raziskovalno se ukvarja z OSINT metodologijo in predikcijo kibernetskih napadov.

David Kasabji

NIL d.o.o.

Predavanje:
Pomenljivi trendi kibernetskih groženj v 2024

David Kasabji
Četrtek, 21.03.2024
13:05 - 13:25
O predavanju
 

David Kasabji je analitik varnostno-obveščevalnih podatkov v skupini Conscia, kjer je njegova glavna zadolžitev posredovanje relevantnih varnostno-obveščevalnih podatkov v različnih formatih za različna občinstva. Njegovo delo vključuje analizo in inženiring varnostno-obveščevalnih podatkov iz različnih podatkovnih izvorov, vzvratni inženiring škodljive kode, kovanje TTPs (razširitev in prevod akronima) na podlagi pridobljenih podatkov ter objavljanje raznih R&D (research and development – raziskava in razvoj) vsebin s področja kibernetske varnosti.

Denis Hlukhau

Predavanje:
Visualising CyberSecurity Posture with AWS

Denis Hlukhau
Petek, 22.03.2024
12:00 - 12:30
O predavanju
 

Denis started as a Manual QA specialist and then went a long way in IT, trying and looking for what he liked the most. He has been a performance analyst, a vulnerability manager, a pentester and so on.
At the moment it seems that he found what he was looking for playing for Defensive Security. He prefers building to breaking.

Dorota Kozłowska

Predavanje:
How to prepare for the OSCP exam?

Dorota Kozłowska
Petek, 22.03.2024
11:30 - 12:00
O predavanju
 

Dorota Kozlowska always dreamed of working in IT and studying computer science. As a certified cybersecurity specialist, she shares why she established herself in the cybersecurity industry - for the maximum challenge! She is also eager to empower others to enter the industry and become cybersecurity specialists, which is why she shares her learning journey and tips on how she became a cybersecurity professional to give a point of reference and help others build the courage to follow their dreams.
Year 2023 was important as she has received the Cyber Woman Hope trophy by CEFCYS, was selected as one of the 40 under 40 in Cybersecurity 2023 by the Top Cyber News Magazine, and she has enjoyed sharing knowledge and insights as an international keynote speaker during the Forum in Cyber conference in Montreal.

Emaad Abbasi

National Cyber Security Auditing and Evaluation Lab (NCSAEL), National University of Sciences and Technology (NUST), Islamabad, Pakistan

Predavanje:
OPSEC Uncovered: Navigating the World of Operational Security

Emaad Abbasi
Petek, 22.03.2024
10:00 - 10:30
O predavanju
 

Emaad is an Ethical Hacker with a deep interest in Offensive Security. He is currently working as a Research Associate at the National Cyber Security Auditing and Evaluation Lab (NCSAEL), National University of Sciences and Technology (NUST) in Islamabad, Pakistan. NUST is Pakistan's top university, and this cybersecurity lab has been involved in several cutting-edge cybersecurity projects in the past.
At NCSAEL, Emaad leads the Penetration Testing Team and has a proven record in the realm of Penetration Testing and Security Auditing. He has been involved in quite a few national-level penetration testing projects and has succeeded in finding and reporting critical vulnerabilities during these engagements. He is quite enthusiastic about Data Protection and has participated in several initiatives aimed at protecting the personal data of citizens.

Ismail Ahmed

Yalla-Hack

Predavanje:
Defending Cloud Computing from DDoS Attacks: Effective Strategies and Techniques

Ismail Ahmed
Petek, 22.03.2024
09:30 - 10:00
O predavanju
 

Ismail Ahmed, the founder of Yalla-Hack Company, is at the forefront of guiding the organization toward its strategic objectives by developing comprehensive plans and ensuring their successful implementation with quantifiable results. His proficiency in risk evaluation and mitigation is paramount as he leads initiatives in cybersecurity strategy for the company's managed security solutions.
Presently involved in advanced research at the University of Science and Technology of China, Ismail's expertise encompasses vulnerability analysis, malware analysis, network forensics, and cloud security. His dedication to mastering the nuances of the ICS domain and addressing critical infrastructure security concerns is evident in his work, which bridges both his personal interests and professional commitments. His noteworthy contributions to the field are highlighted by his active participation in esteemed global forums like the Global Next Generation Software Engineering Conference (GNGSEC) and his engagement with prestigious educational institutions such as the University of the West of England (UWE Bristol) and the Global College of Engineering and Technology (CCET-Oman).

izr. prof. dr. Miha Dvojmoč

Fakulteta z varnostne vede Univerze v Mariboru

Predavanje:
Zakaj je pomembna korporativna varnost?

izr. prof. dr. Miha Dvojmoč
Četrtek, 21.03.2024
14:10 - 14:30
O predavanju
 

izr. prof. dr. Miha Dvojmoč je strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami na področju prava in varnosti, tako v zasebni kot javni sferi, ki pokriva različna varnostna področja in rešuje varnostne problematike.
Kot docent za področje varnostnih ved, na področju pedagoških dejavnosti sodeluje na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, kjer je tudi zaposlen, prav tako pa kot zunanji sodelavec sodeluje tudi na Novi Univerzi na Pravni fakulteti v Novi Gorici ter Fakulteti za državne in evropske študije.
Je raziskovalno dejaven predvsem na področju zagotavljanja varnosti, s poudarkom na Integralni korporativni varnosti in korporativni obveščevalni dejavnosti ter področjih zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti in nedržavnih javnih nadzorstvenih institucij (npr. občinskega redarstva ter prekrškovnega prava).
Njegova bibliografija obsega izvirne znanstvene članke, pregledne znanstvene članke, strokovne članke ter prispevke na znanstvenih in strokovnih konferencah. Je avtor številnih varnostnih načrtov, elaboratov in študij ter avtor ali soavtor več izvedenskih mnenj, s katerimi še posebej dokazuje močni povezavi med znanstveno in strokovno dejavnostjo.
Je tudi recenzent pri reviji, ki jo na FVV UM označujejo kot pomembno revijo na področju varnostnih ved.
Prav tako je tudi varnostni menedžer in ima veljavno licenco detektiva. Ob tem deluje na področju Varstva osebnih podatkov, kot pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v več kot 100 organizacijah, aktiven je na področju zagotavljanja varnosti informacij, varnosti in odgovornosti direktorjev, IT varnosti, zasebne varnosti, detektivske dejavnosti ter rehabilitacije invalidov.

 

 

Jan Bervar

NIL d.o.o.

Predavanje:
OKROGLA MIZA: Security operational center (SOC)

Jan Bervar
Četrtek, 21.03.2024
14:30 - 15:10
O predavanju
 

Jan Bervar je arhitekt digitalne varnosti v evropski multinacionalki Conscia, katere del je tudi podjetje NIL. Z več kot 25-letnimi izkušnjami na področju digitalne varnosti Jan svetuje organizacijam vseh velikosti, kako najbolj optimalno investirati v zmanjševanje digitalnega tveganja, pri tem pa še vedno ostati dovolj agilen.

Marko Kašič

A1 SLOVENIJA d.d.

Predavanje:
Naj napadalci raje tavajo po LABYRINTHU kot po vaših strežnikih!

Marko Kašič
Četrtek, 21.03.2024
13:25 - 13:35
O predavanju
 

Marko Kašič je vodilni ICT inženir v podjetju A1 Slovenija. V več letih delovanja znotraj podjetja je pridobil bogate izkušnje s področja svetovanja, implementacije in podpore za varnostne rešitve poslovnim uporabnikom. Specifična strokovna področja zajemajo zaščito delovnih postaj in strežnikov ter omrežna varnost, oboje s posebnim poudarkom na vpeljavi rešitev, ki z uporabo strojnega učenja nagovarjajo ključne težave v svetu kibernetske varnosti.

Marko Pust

SRC d.o.o.

Predavanje:
OKROGLA MIZA: Security operational center (SOC)

Marko Pust
Četrtek, 21.03.2024
14:30 - 15:10
O predavanju
 

Muhammad Shahmeer

Younite

Predavanje:
Bypassing next generation 2FA and MFA

Muhammad Shahmeer
Petek, 22.03.2024
10:30 - 11:00
O predavanju
 

Shahmeer Amir stands as a globally recognized Ethical Hacker, ranking as the third most accomplished bug hunter globally. His expertise has been instrumental in assisting over 400 Fortune companies, such as Facebook, Microsoft, Yahoo, and Twitter, in resolving critical security issues within their systems. Shahmeer's entrepreneurial ventures in the Cyber Security realm have led to the establishment of multiple startups, with his current role involving the leadership of three startups across four countries.
In his capacity as the CEO of Younite, Shahmeer's flagship company is actively engaged in developing next-generation audio-video communication technologies. Additionally, he serves as the CEO of Veiliux, positioned as Asia's inaugural mainstream Cyber Security startup with a presence in the Asia Pacific, UAE, and the UK. Authiun, another startup under Shahmeer's leadership, offers a comprehensive passwordless authentication solution tailored for the 21st century.
Furthermore, Shahmeer serves as the Cyber Security Advisor to the Ministry of Finance in the Government of Pakistan. His involvement spans various projects, including Deep Sea Tracking, Digital Transformation of Legislation, and the Digitization of Pakistani Cultural Content. As a testament to his influence in the tech industry, he holds a position on the Forbes Technology Council.
An engineer and certified Cyber Security professional with credentials from esteemed organizations like EC-Council, Mile2, SANS, among others, Shahmeer is currently exploring Blockchain technology for his doctorate. With three authored books, including "Bug Bounty Hunting Essentials," and numerous research papers, he has solidified his standing as a thought leader in the field.
Shahmeer's prominence extends to the speaking circuit, where he is a highly sought-after keynote speaker on topics such as Cyber Security, Blockchain, and various technologies. Having received invitations to over 80 conferences globally, including prestigious events like Blackhat, GiSec, FIC, AEC Alberta, and Hackfest, he continues to be a beacon of knowledge. Accepted into entrepreneurship programs at esteemed academic institutions, including Stanford, Shahmeer's prowess is further demonstrated by his proficiency in coding in 25 languages and reading code in 35, establishing him as an expert across multiple technologies in his role as CTO of companies.

prof. dr. Igor Bernik

Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru

Predavanje:
Razvojna vprašanja kibernetske varnosti

prof. dr. Igor Bernik
Četrtek, 21.03.2024
12:45 - 13:05
O predavanju
 

prof. dr. Igor Bernik je redni profesor in dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Doktoriral je iz upravljanja informacijskih sistemov Univerze v Mariboru. Njegova raziskovalna področja so informacijski sistemi, kibernetska varnost in obravnavanje poslovnih zahtev o ozaveščanju procesov zagotavljanja kibernetske varnosti. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih člankov, objavljenih v priznanih mednarodnih revijah in konferencah ter avtor knjige Cybercrime and Cyberwarfare, ki jo je leta 2014 objavila založba Wiley.

 

Ralph Andalis

Predavanje:
OWASP ASVS: Methodical Application Security Testing

Ralph Andalis
Petek, 22.03.2024
13:00 - 13:45
O predavanju
 

Ralph is an independent Security Consultant/Pentester/Security Researcher with 8 years experience in the industry who recently served as a Security Consultant in a global information security assurance firm called NCC Group. His expertise is mainly Web, Mobile, and Network Pentesting, Threat Modeling, Security Architecture Review, and Security Design Reviews. Prior to that, he was a pioneer Application Security Consultant for Fwdsec, a Cyber Threat Management Consultant at Ernst & Young (E&Y) with the experience of being sent abroad for client engagements upon client request. He started his career as a Security Researcher at Hewlett-Packard Fortify with focus on Mobile Application Security particularly with Android and iOS.
He is also a major active contributor and a member of the working group for the OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) project, making the standard better for fellow pentesters and developers alike. Whenever he has spare time, he volunteers giving Web, Mobile Application Security and Threat Modeling lectures to university students as part of being a thought leader in the security community and outreach to students. You can also find him as a regular conference volunteer staff for some premium and well-known security conferences, namely: CanSecWest, REcon and Ringzer0 Training.
He earned his Computer Science degree from Ateneo de Naga University - one of the best top tier schools in the Philippines. His bachelor degree thesis was awarded in a National IT Conference last 2015 as one of his top accomplishments during that time aside from being a consistent Dean's List award as well.

Vladimir Ban

A1 SLOVENIJA d.d.

Predavanje:
OKROGLA MIZA: Security operational center (SOC)

Vladimir Ban
Četrtek, 21.03.2024
14:30 - 15:10
O predavanju
 

Vladimir Ban je strokovnjak za varnostne rešitve na A1 Slovenija. Po izobrazbi je diplomiran inženir matematike. V informatiki je aktiven že vse od leta 1997 in praktično od vsega začetka je njegovo glavno področje Varnost informacijskih sistemov. V prvih letih je bil usmerjen predvsem na področje šifrirnih algoritmov ter šifrirnih sistemov, kmalu pa je svoje delovanje razširil na celotno področje varnosti in zlorab Informacijskih sistemov. Na področju varnosti je sodeloval v različnih vlogah – bodisi kot svetovalec na temo varnostnih vprašanj, bodisi kot implementator kompleksnih varnostnih rešitev. V zadnjem obdobju se je usmeril predvsem na področje odkrivanja varnostnih ranljivosti ter na področje zaznavanja varnostnih napadov. Neposredno je sodeloval pri več kot 70 varnostnih pregledih različnih informacijskih sistemov, podjetij in aplikacij. Vladimir tako, na eni strani zelo podrobno pozna in razume konkretne tehnične vidike informacijske varnosti in zlorab, hkrati pa zelo dobro razume in pozna celovit pristop k zagotavljanju varnosti ter pravočasnega zaznavanja zlorab.

Žiga Podgoršek

Institut za korporativne varnostne študije

Predavanje:
Penetracijska testiranja fizične in tehnične varnosti – primeri iz prakse

Žiga Podgoršek
Četrtek, 21.03.2024
13:35 - 14:10
O predavanju
 

Žiga Podgoršek je zaposlen na Institutu za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana kjer deluje na področju vodenja informacijske varnosti. Njegova glavna prioriteta so izvajanje varnostnih pregledov in penetracijskih testiranj IT okolij, s posebnim poudarkom na organizacije, ki upravljajo s kritično infrastrukturo. V letu 2018 je uspešno opravil izobraževanje in pridobil uradni certifikat etičnega hekerja (CEH). Kasneje je v svoji karieri kot prvi v Sloveniji pridobil certifikat: Certified Penetration Tester (CPENT). Prav tako je pridobil tudi številne druge certifikate s področja kibernetske varnosti kot so: Offensive Security Certified Professional (OSCP), Licensed Penetration Tester Master (LPT Master), CEH Practical, CEH Master, Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI), Incident Handler (ECIH), idr. Aktivno prispeva k razvoju kibernetske varnosti na evropski ravni, s sodelovanjem v različnih mednarodnih projektih, ki se osredotočajo na kibernetsko-fizično varnost kritične infrastrukture. Med drugim je kot član projektne skupine ICS-Ljubljana sodeloval pri izdelavi študije z naslovom »Metodologija za ocenjevanje tveganj v organizacijah kritične infrastrukture«, ki jo je naročilo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. Kot član projektne skupine ICS-Ljubljana je sodeloval tudi pri izdelavi študije z naslovom »Analiza potencialov kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji«, ki jo je naročil Urad vlade RS za informacijsko varnost. V okviru Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, Joint Special Operation University, USA in Instituta za korporativne varnostne študije je bila izdana knjiga z naslovom »Cyber Terrorism and Extremism as Threat to Critical Infrastructure Protection«, kjer je bil eden od strokovnih recenzentov omenjene knjige. Prav tako je član Slovenskega združenja korporativne varnosti ter stalni dopisnik visoko strokovne revije »Korporativna varnost« za področje informacijske in kibernetske varnosti.

INFOSEK NETWORKING +
INFOSEK 2024
750


Cene ne vsebujejo DDV

PRIJAVI SE
INFOSEK NETWORKING
 
0


Cene ne vsebujejo DDV

PRIJAVI SE

Sponzorji

Generalni sponzor

Partner dogodka

Platinasti sponzorji

Zlati sponzorji

Bronasti sponzorji

Sponzorji tehnologije

Medijski sponzorji

Obveščamo vas, da so bili naši pogoji poslovanja posodobljeni.
Sprememba se nanaša na člen »Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja«. Zaradi nepredvidenih dogodkov, kot je tudi trenutna epidemija koronavirusa, si pridržujemo pravico, da posamezna izobraževanja odpovemo ali spremenimo termin oz. način izvedbe (online izvedba).

Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov oz. načina izvedbe (namesto osebne izvedbe dogodka, izvedba dogodka preko spleta ali na drug način, pri čemer se ključna vsebina in obseg dogodka ne spreminjata oziroma se prilagodita glede na spremembo, npr. zamenjava predavatelja, prilagoditev urnika ipd., vendar se ohrani enakovredna kakovost izvedenega dogodka). Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo/odpoved. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve. V primeru spremembe načina izvedbe ostanejo plačila v veljavi, v primeru spremembe termina pa ima udeleženec možnost odpovedati udeležbo iz utemeljenih razlogov po določbi Odpoved s strani udeleženca ali pa se odjaviti na način v rokih, ki jih predvideva določba Odjava udeleženca. 

Celotni pogoji poslovanja so dostopni tukaj: https://poslovanje.pogoji.si/tos/29xyi0o

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve tukaj.